Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
797/HD-PGDĐT29/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 797/HD-PGDĐT29/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
406/KHPH- TTYT- PGDĐT29/08/2017TTYT-PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 405/KH-PGDĐT29/08/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 762/KH-PGDĐT25/09/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH GD ĐẠO ĐỨC, KỸ NĂNG SỐNG CHO HS TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 760/KH-PGDĐT25/09/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC XANH - SẠCH - ĐẸP, AN TOÀN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
765/PGDĐT-TVTB25/09/2017PHÒNG GD&ĐTTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG NHÀ TRƯỜNG Tải về
SỐ 758/HD-PGDĐT25/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN BDTX CẤP TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 2485/QĐ-UBND24/07/2018UBND TỈNH LAQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SỐ 757/PGDĐT22/09/2017PHÒNG GD&ĐTRÀ SOÁT VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÓM TRẺ NGOÀI CÔNG LẬP Tải về
SỐ 631/HD-PGDĐT21/08/2017PHONG GD&ĐTHƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ: 293/PGDĐT-YTTH20/04/2018PHÒNG GDĐTKẾ HOẠCH THÁNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2018 Tải về
SỐ 510/PGDĐT-GDMN 19/07/2017PHÒNG GDĐTHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ ĐDĐC CHO TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 737/HD-PGDĐT15/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHẨU PHẦN ĂN DINH DƯỠNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Tải về
SO 23/NQ-HĐND TỈNH12/07/2018HĐND TỈNH LANGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LONG AN VỀ MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SỐ 712/HD-PGDĐT11/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY NHA HỌC ĐƯỜNG CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 583/HD-PGDĐT10/08/2017PHÒNG GD&ĐTTRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
565/HD-PGDĐT08/08/2017PHÒNG GD&ĐTTRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
Số 700/HD-PGDĐT07/09/2017PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNGPHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP THCS Tải về
Số 700/HD-PGDĐT07/09/2017PHÒNG GDĐT VĨNH HƯNGHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP THCS Tải về
SỐ 950/HD-PGDĐT06/11/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO QUẢN, SỬ DỤNG CSVC-TTB NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 695/HD-PGDĐT06/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
Số 690/HD.PGDĐT-GDMN06/09/2017PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP MẦM NON Tải về
Số 688/HD-PGDĐT04/09/2017PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG - GDTHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP TIỂU HỌC Tải về
SỐ 818/PGDĐT - GDTC03/10/2017PHÒNG GDĐTHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 926/KH-PGDĐT02/11/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NIỆM NGÀY NẠN NHÂN TỬ NẠN VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2017 Tải về
SỐ 157/KH-PGDĐT02/08/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 2016-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 Tải về
548/KH-PGDĐT01/08/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về