Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
797/HD-PGDĐT29/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 797/HD-PGDĐT29/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
406/KHPH- TTYT- PGDĐT29/08/2017TTYT-PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 405/KH-PGDĐT29/08/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
765/PGDĐT-TVTB25/09/2017PHÒNG GD&ĐTTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG NHÀ TRƯỜNG Tải về
SỐ 2485/QĐ-UBND24/07/2018UBND TỈNH LAQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SỐ: 293/PGDĐT-YTTH20/04/2018PHÒNG GDĐTKẾ HOẠCH THÁNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2018 Tải về
SO 23/NQ-HĐND TỈNH12/07/2018HĐND TỈNH LANGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LONG AN VỀ MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
Số 700/HD-PGDĐT07/09/2017PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNGPHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP THCS Tải về
Số 700/HD-PGDĐT07/09/2017PHÒNG GDĐT VĨNH HƯNGHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 - CẤP THCS Tải về
SỐ 950/HD-PGDĐT06/11/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO QUẢN, SỬ DỤNG CSVC-TTB NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 695/HD-PGDĐT06/09/2017PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 818/PGDĐT - GDTC03/10/2017PHÒNG GDĐTHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 926/KH-PGDĐT02/11/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NIỆM NGÀY NẠN NHÂN TỬ NẠN VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2017 Tải về
SỐ 157/KH-PGDĐT02/08/2017PHÒNG GD&ĐTKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 2016-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 Tải về