CÔNG VĂN 183-CV/TU CỦA UBND TỈNH VỀ CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG UỐNG RƯỢU BIA VÀ TINH THẦN THÁI ĐỘ LÀM VIỆC

Đăng ngày: 2017-12-11 09:30:56
Sửa ngày: 2017-12-11 09:30:56
Ngày ký: 17/02/2016
Ngày hiệu lực: 17/02/2016
Người đăng: adminvinhhung

Tên file: CHI-THI-183-VE-CHAN-CHINH-LÀM-VIEC.pdf
Kích thước: 973.63 KB
Tải về